AGENDA OCO

Ons doel is minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst voor onze leden te organiseren, waaronder een Algemene Ledenvergadering en een Nieuwjaarsbijeenkomst. Daarnaast organiseren we informatiebijeenkomsten over voor leden relevante onderwerpen.

Binnenkort …

08-07-2023, 19.00 uur – Jaarlijks BBQ leden OCO

17-07-2023, 20.00 uur – Bestuursvergadering OCO

Voor leden, gemeente, dorpsraad, inwoners Overdinkel, enz. is er de mogelijkheid om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Graag vooraf even doorgeven via info@ocoverdinkel.nl

04-09-2023, 20.00 uur – Bestuursvergadering OCO