Eerste bijeenkomst Overdinkelse Ondernemers Club

Eerste bijeenkomst Overdinkelse Ondernemers Club. Woensdagavond 20 april hebben 25 gemotiveerde ondernemers uit Overdinkel de Overdinkelse Ondernemers Club een start gegeven. Met 25 aanwezige en de 6 afgemelde ondernemers kunnen we spreken van een fantastische start. Spontaan werden we uitgenodigd door Bouwbureau Olde Meierink en Opperman Catering. Na een brede uitleg van de beide enthousiaste ondernemers over hun bedrijf werd er toekomstgericht gebraind. Enorme motivatie en breed vakmanschap.

Doelstellingen : Elkaar als ondernemers weten te vinden, wie is wie, wie onderneemt wat, vindbaar zijn voor elkaar en de inwoners van Overdinkel. Maar ook wat kunnen we gezamenlijk voor Overdinkel betekenen, maatschappelijke betrokkenheid. Er werden ‘ spijkers met koppen geslagen’. In een uur tijd: drie koppig bestuur, maken website, ontwerpen nieuw logo, lidmaatschap bepaald, eerste actieve stappen, toekomstvisie, niet achteruit maar vooruitkijken!