Nieuwjaarstoespraak

Nieuwjaarstoespraak OndernemersClub Overdinkel  door Gert Olde Hanter

11 januari 2017

Beste ondernemers, leden van de dorpsraad en Burgermeester en Wethouder. Ik heet u allen van harte welkom en wens u, namens het bestuur van de Ondernemers Club Overdinkel, een gelukkig, gezond en voorspoedig 2017.Onze eerste nieuwjaarsreceptie en voor mij mijn eerste nieuwjaarstoespraak. Waar moet je het dan over hebben. Moet je terug kijken? Moet je vooruit kijken?

Terugblik.

Ik wil beginnen met een korte terugblik. In 2015 zaten we, op uitnodiging van de gemeente Losser, als Overdinkelse ondernemers bij elkaar bij Plus Bellers. We spraken over onze werkzaamheden, over Overdinkel en over wat ons zou kunnen binden en hoe we elkaar zouden kunnen helpen. Moeten we vaker doen, werd er geopperd. Vaak blijft dit bij loze toezeggingen maar er kwam toch wat beweging. Jos in ’t Veld begon te inventariseren of er in het dorp interesse was om tot een ondernemersclub te komen. Als reactie daarop werden de geïnteresseerden door Henk olde Meijerink en Olav Opperman uitgenodigd om eens bij hen aan de Goormatenweg samen te komen. Tijdens deze avond werd het fundament voor de OCO gelegd. Uit de aanwezigen werd een bestuur geformeerd en besloten werd om over te gaan tot het inschrijven van de vereniging Ondernemers Club Overdinkel.

48 Ondernemers

Vanuit deze redelijk spontane oprichting van een ondernemersvereniging is verder gewerkt. Nagedacht over wat we willen betekenen voor elkaar en voor Overdinkel. Dat eerste was belangrijk maar wat betekenen voor Overdinkel zeker ook. De oude winkeliersvereniging zag haar ledenaantal en activiteiten steeds verder terug lopen, mede door het krimpende winkelaanbod in het dorp.

Met de bijdrage van deze winkeliers werden echter wel activiteiten bekostigd. Dat zou daarmee in het gedrang komen. Overdinkel kent echter, naast de winkeliers, nog tal van andere ondernemers, sommige met een bedrijf in Overdinkel, andere met een bedrijf elders. Maar wel Overdinkelnaren. Ook het aantal zelfstandig professionals is aanzienlijk. En al deze ondernemers maken op dit moment deel uit van onze vereniging, in totaal 48. En dat aantal zal nog groeien, daarvan ben ik overtuigd.

Website

Onze eerste doelstelling, het verbinden van de Overdinkelse ondernemers, heeft met de oprichting van OCO een start genomen. Aan de tweede doelstelling, de dienstverlening van de aangesloten ondernemers bij de Overdinkelse bevolking, wordt druk gewerkt. Patrick olde Meijerink is voor ons bezig met het maken van een website. Daarvoor is uiteraard jullie input wel vereist. Lever informatie over jullie dienstverlening aan zodat dit op de website geplaatst kan worden. Tevens willen we binnenkort huis aan huis een flyer verspreiden waar de OCO en haar leden nader worden voorgesteld aan de Overdinkelse bevolking. OCO wordt vanaf het begin door de Gemeente Losser ook als gesprekspartner en als vertegenwoordiger van de dorpsondernemers gezien. Dat is goed want door elkaar te kennen en elkaar te weten vinden kunnen we op deze manier onze leden ook bijstaan.

De derde doelstelling is het ondersteunen van maatschappelijke doelen in Overdinkel. Zonder dat daar al te veel ruchtbaarheid is gegeven wisten ze ons toch al te vinden. Op verzoek van het St. Nicolaascommittee ondersteunen we in ieder geval de komende drie jaar de intocht van de Sint in Overdinkel en tevens hebben we de kosten op ons genomen voor het diner dat aangeboden werd aan bewoners en vrijwilligers van de Tiekerhook. Daarnaast hebben we, samen met de dorpsraad, er nog voor gezorgd dat we dit jaar toch een kerstboom aan de hoofdstraat hadden staan. Door de bouwactiviteiten op het dorpsplein leek dit in eerste instantie niet mogelijk maar ondernemers en niet mogelijk hoort niet bij elkaar dus die boom kwam er toch.

Vooruit kijken.

En dat brengt ons bij het vooruit kijken naar 2017. Ondernemers maken veel mogelijk. Ze zijn vaak ook ondernemer geworden omdat ze vinden dat ze zelf in staat zijn om veel mogelijk te maken. Ondernemen, zelfstandig zijn, dat moet in je zitten. Je moet het durven. Je moet van gebaande paden afgaan en soms ook je gevoel volgen. Vaak is het een sprong in het diepe en weet een startende ondernemer niet waar hij uit komt. Maar hij heeft durf dus waagt hij die sprong. Ook de afgelopen jaren hebben met name veel zogenaamde ZZP-ers, ik noem ze liever ZP-ers (zelfstandig professionals) die sprong gewaagd. Vaak deels noodgedwongen omdat hun werkgever het hoofd niet meer boven water kon houden en failliet ging. Toch durfden zijn, ondanks de economische crisis die gaande was, die sprong te maken. Werkloos thuis zitten was voor hen geen optie. Veel van hen zijn lid van onze vereniging.Zij die voor het begin van de crisis al ondernemer waren hebben daar meestal ook de nodige weerslag van gehad. Volgens deskundigen laten we dat nu achter ons. De weg omhoog lijkt weer gevonden. Laten we hopen dat dit een gezonde bedrijfsvoering voor ons allen betekend.

Betere aanblik.

Maar de crisis bleek voor sommigen niet de enige bedreiging. Ook moordende concurrentie, hoge kosten, lage winsten, belemmerende regelgeving etc. maakten het voor veel ondernemers moeilijk. Ook afgelopen jaar zijn er in Overdinkel weer een aantal winkels dicht gegaan, de namen hoef ik u niet te noemen, die weet u allen. Dit is slecht voor het dorp en voor de resterende winkeliers. Leegstaande panden, verpauperende panden. Dit maakt het niet aanlokkelijk om te gaan winkelen. Dit is uiteraard een bedreiging voor ons dorp. Niemand is daar gelukkig mee. Er wat aan doen is lastig. Toch zijn er weer ondernemers die wel in durven stappen en zich hier willen vestigen.

De familie Japin is in overleg met gegadigden om in hun pand, en misschien wel beide panden, wat te beginnen. In het pand waar eerst Jasmijn drogisterij zat komt een volwaardige apotheek, wat in mijn ogen als een prettige aanwinst voor Overdinkel gezien mag worden, en ook vertrekkend kapster Monique krijgt een opvolgster. Café Borrels en Babbels hoopt, naar zeggen van de eigenaar, de vergunning binnen een tweetal maanden rond te hebben. Van een aantal leegstaande panden is de verwachting dat ze omgebouwd gaan worden tot appartementen of studio’s.

Alhoewel geen winkels zullen deze panden daardoor toch een betere aanblik gaan bieden.Met eigenaren van de leegstaande panden welke dan nog overblijven willen we in gesprek om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. De eerste eigenaar heeft ons al laten weten hier open voor te staan. Hopelijk kunnen we gezamenlijk zorgen voor een mooie invulling, al is het maar tijdelijk.Ook op andere fronten willen we een verbindende en informerende rol spelen binnen Overdinkel. We nemen deel aan de vergaderingen van de dorpsraad, zijn aanwezig bij het Smokkeloverleg en proberen ook op deze wijze ons steentje bij te dragen.

Graag wil ik jullie allen vragen ons te laten weten op welke wijze we ons nog verder kunnen profileren in ons dorp, hoe we elkaar nog beter kunnen ondersteunen en hoe we elkaar nog beter kunnen leren kennen en helpen.Wij staan open voor nieuwe ideeën en hopen dat jullie ons die ideeën blijven aandragen. Laten we gezamenlijk kansen pakken en bedreigingen het hoofd bieden door elkaar te helpen waar dat kan.

Dank voor jullie aandacht en een prettige avond.