Welkom in Overdinkel                                                  

 

Ondernemers Club Overdinkel (OCO) beschikt over een tweetal aluminium Welkomstsbogen welke geheel demontabel en duurzaam zijn. Deze bogen zijn bekostigd door de leden OCO en subsidies.

Het bestuur OCO heeft gemeend dat iedere vereniging of stichting met een gedegen activiteit, gevestigd in Overdinkel, gebruik kan maken van deze vorm van aandacht om een breder publiek te trekken voor het evenement. Over hoe en wat zie onderstaand.

Met het plaatsen én verwijderen van beide bogen zijn regels en redelijkerwijs kosten gemoeid.

Onderstaand treft u deze aan:

 • De beide bogen kunnen voor een gedegen activiteit worden gehuurd van de OCO.
 • De huurders dienen een stichting of vereniging binnen Overdinkel te zijn.
 • Het opzetten van de bogen geschiedt door een vaste ploeg (vrijwilligers) van de OCO met ondersteuning professionele kraan.
 • De bogen mogen 30 dagen blijven staan. Hiervoor is een vergunning nodig, welke door bestuur OCO jaarlijks wordt aangevraagd.
 • De organiserende partij dient zelf zorg te dragen voor drie Hulpmiddelen, lampen/hesjes, worden door de OCO verstrekt.
 • Bij het plaatsen en verwijderen beide bogen is o.a. een kraan nodig en dit brengt kosten met zich mee. Het is niet mogelijk om zelf een kraan te regelen omdat kennis en kunde ontbreken. Voor de OCO is Egberink Infra de vaste uitvoerende partij.
 • De kosten voor huur beide bogen is gebaseerd op manuur v.d. kraan en reservering voor afschrijving en verzekering beide bogen. Per 1 februari 2023 zijn we door stijgende kosten genoodzaakt de kosten aan te passen naar € 425,-
 • Deze kosten dienen vooraf te worden voldaan op rekening: NL37 RABO 0310 3998 74 t.n.v. Ondernemers Club Overdinkel.
 • Er is uiteraard een mogelijkheid om een sponsor te zoeken voor beide bogen. Eventueel d.m.v. het plaatsen van twee reclame-uitingen gedurende de genoemde 30 dagen boven in de bogen.
 • De doeken hebben de afmetingen Doek 1: 940 cm x 70 cm, Doek 2: 1040 cm x 70 cm en kosten doeken zijn voor rekening organiserende partij. Tip: vraag vooraf prijs op i.v.m. totale kosten.
 • Plaatsing geschiedt overeenkomstig vaste regels. Eén van deze regels, m.b.t. de veiligheid, houdt in dat er tijdens wind/hoosbuien met een windkracht 7-8, de doeken dan verwijderd moeten worden. Na de ‘storm’ kunnen deze teruggeplaatst worden.
 • Stichting/vereniging kan geen rechten ontlenen aan toegezegde plaatsing door onvoorziene omstandigheden.
 • Op de vastgestelde data welke de OCO zelf heeft ingepland zijn de bogen niet beschikbaar.

Te weten o.a.:   Twee weken voor start basisscholen na zomervakantie

Twee weken vóór intocht Sint of na 5 december/kerst/oud-nieuw

 • Bestuur OCO heeft de mogelijkheid om aanvragen te weigeren wanneer deze niet passen binnen de doelstelling/beleid OCO en algemeen belang.

Is getekend; Bestuur OCO Overdinkel M info@ocoverdinkel.nl

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen